ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРАЦІЇ АЛГЕБРАЇЧНОГО ТА ГЕОМЕТРИЧНОГО МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ)

  • Юлія Володимирівна Ботузова Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1313-0010
  • Вікторія Вікторівна Нічишина Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3771-1589
Ключові слова: інтегративний підхід, внутрішньопредметна інтеграція, алгебраїчний метод, геометричний метод, методика навчання математики

Анотація

У статті обґрунтовано важливість інтеграції навчальних предметів алгебри та геометрії в процесі навчання математики в школі. Це питання сьогодні є актуальним і пріоритетним. Про це йдеться в Концепції розвитку природничо-математичної освіти в Україні, а також на сучасному етапі реалізації Концепції «Нова українська школа». Зокрема, у цих Концепціях наголошується на ефективності інтегрованих уроків, які можна проводити у двох напрямках: поєднання подібних тем кількох навчальних предметів; формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом поєднання навчальних програм таких предметів. Принцип інтеграції реалізується на двох рівнях: внутрішньопредметному та міжпредметному. У процесі вивчення математичних дисциплін внутрішньопредметний рівень виявляється під час виконання завдань, які об’єднують, наприклад, алгебру та геометрію. Це сприяє формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроках, а також забезпеченню наступності у викладанні математичних дисциплін.

Автори досліджують можливості використання інтегрованого підходу до вивчення математики, який сприяє розвитку не лише систематизованих, цілісних математичних знань, а й загальних пізнавальних умінь учнів. Зокрема, йдеться про здібності, що дозволяють опрацьовувати математичну інформацію. При цьому синтезується вміння аналізувати, оцінювати, зберігати інформацію, здобувати знання, порівнювати та визначати раціональні напрямки навчальної діяльності. Як наслідок, використання внутрішньопредметної інтеграції є засобом підвищення мотивації учнів та глибшого розуміння математики.

У статті наведена серія задач на обчислення та доведення, в яких даються пояснення та детально розглядається процес взаємодії між алгебраїчним та геометричним методами розв’язування задач і встановлюються спільні залежності між ними. За допомогою сучасного програмного засобу навчання математики GeoGebra здійснена візуалізація пропонованого матеріалу.

У результаті дослідження зроблено висновок про підвищення якості математичної освіти учнів на основі внутрішньопредметної інтеграції, зокрема, у процесі вивчення алгебри та геометрії.

Посилання

400 задач з математичних олімпіад. 8-11 класи/ Упорядник: Т.В. Коваль. Тернопіль: Мандрівець, 2004. 80 с.
Huang Y., Ronau R.N. Theory to practice: A case study of integrating mathematics and science in a STEAM lesson. Journal of Science Education and Technology, 28(2), 2019. 211-224.
Mowris K., Carroll J.B., Reynolds M. Integrating mathematics and science instruction: Evaluation of a teacher professional development program. International Journal of STEM Education, 5(1), 2018. 1-13.
Rosenfield, S., Floyd, E., & Sweet, L. Integration of mathematics with science and social studies in grades 3-5. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(2), 2016. 94-111.
Sangwin C.J. Integrating mathematics: A subject under threat? Teaching Mathematics and its Applications, 30(2), 2011. 67-83.
Wu H. The content knowledge mathematics teachers need. In Mathematics Matters in Education, edited by Y. Li, W. J. Lewis and J. Madden, Springer, Cham, 43–91. 2018. URL: https://math.berkeley.edu/~wu/Contentknowledge1A.pdf. (дата звернення 20.05.2023р.)
Алгебра і початки аналізу : проф. рівень : підруч. для 10 кл. ЗЗСО / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Харків: Гімназія, 2018. 400 с.
Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Видавництво «Відродження», 2015. 288 с.
Відео: Proof without words. URL: https://www.instagram.com/reel/CpQs1XGMlDH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== (дата звернення 20.05.2023р.)
Відео-сюжет «Формули скороченого множення (Частина І)». URL: https://www.youtube.com/watch?v=Oh6OXewdmkM (дата звернення 20.05.2023р.)
Енциклопедія Сучасної України/ Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/article-12384 (дата звернення 20.05.2023р.)
Істер О.С. Алгебра: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Генеза, 2015. 256 с.
Істер О.С. Геометрія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Генеза, 2016. 216 с.
Калачова Н.В. Інтеграція алгебри та геометрії в навчальному процесі старшої школи. Педагогіка вищої та середньої школи, 2016, Випуск 50.
Ковалева Л. М. (2016). Взаємозв’язок курсу математики і курсу геометрії в основній школі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Початкове освітнє середовище: історія, теорія і методика, (42), 121-126.
Лаврик М.К., Шамсіева І.Я. Інтегрований курс «Алгебра і геометрія» у підготовці вчителів математики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, 2013 рік, Випуск 115(1).
Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Харків:Гімназія, 2018. 256 с.
Геометрія: підруч. для 9 кл. ЗЗСО/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Харків: Гімназія, 2017. 240 с.
Cереднє арифметичне та геометричне. Аплет GeoGebra. URL: https://www.geogebra.org/m/ghufdhqj (дата звернення 23.05.2023р.)
Штекіна І.М. Інноваційні підходи до інтеграції курсів «Алгебра» та «Геометрія» у ЗНЗ. Науково-практичний журнал «Теорія і практика сучасної педагогіки», 2021 рік, № 2.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Ботузова, Ю. В., & Нічишина, В. В. (2023). ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРАЦІЇ АЛГЕБРАЇЧНОГО ТА ГЕОМЕТРИЧНОГО МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 14-21. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-14-21