ОСВІТНІЙ ЗВ'ЯЗОК «ВЧИТЕЛЬ ‒ УЧЕНЬ» У РЕФЛЕКСІЯХ НАУКОВЦІВ МИНУЛОГО (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

  • Наталія Сергіївна Савченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0420-3289
Ключові слова: автобіографія, наукове середовище, наукові школи, спадкоємність поколінь, академічна кар’єра, специфіка наукової творчості

Анотація

У статті аналізуються особливості функціонування системи «Учитель – Учень» в автобіографіях науковців, написаних у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, визначається популярність образів «Я-Учень», «Учень», «Я-Вчитель», «Вчитель», що дозволяє зробити висновки про усвідомлення авторами автобіографій механізмів побудови університетської кар’єри та особливостей наукової творчості дослідника.

Визначено, що для науковців-авторів автобіографій найважливішою складовою системи «Учитель – Учень» був образ «Я-Учня». Змальовуючи освіту як автобіографічний факт, мемуаристи основну увагу зосереджували на моменті власного учнівства, яке, на їхню думку, багато в чому було результатом самоосвіти та підтримувалося вірою у власне призначення. «Учитель» виступав у ролі каталізатора, надаючи певного напрямку процесу здобуття «майстерності». Перехід у статус «Майстра» інколи супроводжувався розривом із особою, яка претендувала на роль «Учителя», зокрема, у випадку, коли наставник не міг забезпечити входження учня до університетського середовища через невідповідні моральні або професійні якості. У такому випадку постать учителя заступав «патрон», який фактично легітимізував зміну статусу, засвідчував рівень «майстерності». На цьому етапі «майстерність» підтверджувалася науковими досягненнями та визнанням з боку авторитетних осіб. Постать «Учня» залишилась поза межами автобіографічних текстів, що, скоріш за все, можна пояснити різними причинами: з одного боку тим, що процес формування наукових шкіл тільки розпочинався, і цей феномен не був осмислений мемуаристами; з іншого – історією написання автобіографічних текстів, більшість з яких не були закінчені через різні обставини. До того ж можна зробити припущення, що особливості бачення системи «Учитель – Учень» у зазначених автобіографічних текстах зумовлені специфікою наукової творчості, що подібно до творчості літературної, є, передусім, результатом індивідуальної роботи.

Посилання

Антонович В.М. Мемуари. Твори. Повне видання. Київ : Друкарня ВУАН, 1932. Т. 1. С. 3–61.

Балл Г.О. Категорія культури і особистісне спрямування освіти. Житомир-Київ, 2004. С. 17–26.

Драгоманов М.П. Автобиографическая заметка. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. Київ : Наук. думка, 1970. Т. 1. С. 39–68.

Драгоманов М.П. Добавление к автобиографической заметке, писанное для господина Leon Sichler в начале февраля 1889 года. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. Київ : Наук. думка, 1970. Т. 1. С. 69–79.

Костомаров Н.И. Автобиография. Исторические произведения. Київ, 1989. С. 425–651.

Максимович М.А. Автобиография. Киевская старина. Київ, 1904. Т. 86. № 9. С. 322–344.

Михальченко С. Школа в науці (історичній). Історіографічний словник. Харків, 2004. С. 307–316.

Осокин Н.А. Николай Алексеевич Осокин. Исторический вестник. – 1896. Т. 63, № 2. С. 669–677.

Семевский В.И. Автобиографические наброски В.И. Семевского. Голос минувшего. 1917. № 9/10. С. 7–49.

Словарь историков Санкт-Петербургского университета (XVIII – XIX вв.) [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://bioslovhist. spbu.ru/history.html

Словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета (1819 – 1917) [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://bioslovhist.spbu.ru/university.html

Снегирев И.М. Воспоминания И.М. Снегирев. Русский архив. 1866. Вып. 4. Стб. 513–562; Вып. 5. Стб. 735–760.

Соловьев С.М. Записки. Мои записки для детей моих, а если можно и для других. Волгоград : Прометей, 1915. 174 с.

Устрялов Н.Г. Воспоминания о моей жизни. Москва : Наука, 1880. Т. 17. № 8. С. 603–686.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Савченко, Н. С. (2022). ОСВІТНІЙ ЗВ’ЯЗОК «ВЧИТЕЛЬ ‒ УЧЕНЬ» У РЕФЛЕКСІЯХ НАУКОВЦІВ МИНУЛОГО (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 59-63. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-59-63